Vyhlášení výsledků prvního kola přijímacího řízení

Výsledky prvního kola přijímacího řízení naleznete zde