Ukázky z prací studentů oboru

Kód oboru: 69-41-L/01
Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Skupina oboru: Osobní a provozní služby (Kód: 69)
Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce
Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení ZŠ s dobrým prospěchem, schopnost ústního vyjadřování a společenského chování i adaptability.
Forma studia: Denní, 4 roky.

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí poskytovat kosmetické služby, tj. kvalifikovaně ošetřovat pleť obličeje, krku, dekoltu, poprsí i ostatních částí těla, provádět denní, večerní a slavnostní líčení, pedikúru a manikúru, dokonale obsluhovat přístrojové vybavení kosmetické, pedikérské nebo manikérské provozovny, poskytovat poradenskou službu a doporučovat zdravý životní styl.

Žáci se také naučí rozpoznat závažné onemocnění pokožky, nehtů rukou a nohou a včas doporučit návštěvu lékaře, posoudit možnost poskytnutí kosmetických služeb z hlediska vyskytujících se chorob pokožky a nehtů, volit a vhodně používat kosmetické přípravky a uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování kosmetických služeb.

Naučí se dodržovat pracovní kázeň, zásady osobní a provozní hygieny a samostatně organizovat svou práci. Naučí se zhotovovat kreslené studie denního, večerního a fantazijního líčení, vyhotovovat obchodní písemnosti, zhotovovat ceníky úkonů, sjednávat nákup přípravků používaných ke kosmetické péči a kalkulovat spotřebu a prodejní cenu nabízených přípravků. Osvojí si zásady společenského chování a profesního jednání.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Chemie, Výtvarná výchova, Praktické činnosti.

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a manikér v malých a středně velkých provozovnách, studiích a salonech. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména ve zdravotnických oborech.

69-41-L/01 Kosmetické služby

Předmět1.2.3.4.C
Český jazyk a literatura433414
Cizí jazyk 1333413
Cizí jazyk 2--224
Občanská nauka-21-3
Dějepis2---2
Matematika333413
Chemie a ekologie A221-5
Fyzika C-1--1
IKT22--4
Psychologie a společenská výchova--2-2
Výtvarná příprava a propagace2---2
Tělesná výchova22228
Ekonomika--213
Zdravověda22228
Materiály21126
Kosmetika22228
Odborný výcvik61010834
Celkem hodin týdně32333431130