Členy Školské rady SŠŘaS Děčín jsou pro třetí volební období od 1. 1. 2012

1. Jmenovaní zřizovatelem:
Ing. Libor Kunte, PhD.
Mgr. Miroslav Samler
paní Ivana Šejnohová

2. Zvoleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
paní Jana Marková
paní Klára Pravdová
paní Monika Zoulová

3. Zvoleni z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Miloš Dočekal
Bc. Alena Horová
Ing. Světlana Plešková