Vánoční pečení vánočky, žákům šla práce od ruky a výsledek je ÚŽASNÝ.  

Díky vedení učitelů odborného výcviku p. Vincze a p. Houdka





Příprava žáků 3. ročníku na praktickou závěrečnou zkoušku.  " PŘEDKRMOVÝ SALÁT"




Výukový den na pracovišti odborného výcviku oboru kuchař ve školní jídelně žáků II. a III. ročníku






Práce našich učitelů OV na rauty 




Studentky třídy K1.U při odborné praxi vedené paní Hanou Kalivodovou a jejich výrobky.