Členové školské rady:

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
paní Petra Tichá
paní Jolana Hermanyová
pan Martin Hruboň

Z řad pedagogických pracovníků:
pan Mgr. Pavel Schwarz
paní Ing. Světlana Plešková
paní Bc. Alena Horová

Za zřizovatele jsou jmenováni:
pan Ing. Libor Kunte, PhD.
pan Ing. Jaroslav Jirkovský
paní Ivana Šejnohová