Přijímací řízení


Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 

Dle ustanovení §36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení do všech oborů dne 10. 5. 2024, od 8:00 do 10:00 v budově školy Ruská 147/46, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín v kanceláři ředitele.


Ředitel školy vyhlásil kritéria přijímacího řízení do 31. 1. 2024 prostřednictví elektronického systému. 

Přihlášky žáci podávají od 1. února do 20. února 2024.

Škola je otevřena i po dobu jarních prázdnin v době od 8:00 do 15:00.

Mezi povinné přílohy přihlášky na naše obory (kromě nástavby) patří potvrzení od lékaře, že je uchazeč schopen obor vykonávat.

Dále je nutné u všech přihlášek doložit hodnocení z předcházejícího studia.

Příloha doklad o splnění povinné školní docházky není povinná! Uchazeč ze ZŠ ji nemá, absolvovanou povinnou školní docházku doloží 1. září pomocí vysvědčení.

Jak může uchazeč podat přihlášku naleznete zde

Veškeré přílohy a tiskopis přihlášky naleznete zde

A) Elektronická přihláška prostřednictví systému: zde (podává zákonný zástupce, nebo zletilý žák). Registrační číslo zjistíte ze systému.

B) Přihláška formou výpisu ze systému: zde. Vyplní zákonný zástupce, nebo zletilý žák, přidá všechny přílohy. Lze i bez bankovní identity. Vyplněnou přihlášku uloží do systému. Výpis donese řediteli školy. Škola na prvním místě sdělí uchazeči registrační číslo. 

C) Tiskopis - papírová přihláška ke studiu (naleznete ZDE). Zákonný zástupce vyplní klasickou papírovou přihlášku a doručí ji i s přílohami do každé školy. Škola na prvním místě přepíše přihlášku do systému a pošle uchazeči registrační číslo. 

Jednotné přijímací zkoušky probíhají 12. a 15. dubna 2024. (Náhradní termín 29. a 30. dubna 2024). 

Pohovor k ověření znalosti českého jazyka proběhne dne 17. dubna 2024 od 9:00.

Školní příjímací zkouška se nekoná. 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení na stránkách školy dne 15. 5. 2024. 

Počty přijímaných a kritéria přijímacího řízení:

Kritéria oborů s výučním listem: Cukrář, Kadeřník, Truhlář, Kuchař, Číšník - servírka, Prodavač, Mechanik opravář motorových vozidel - Automechanik

Kritéria zkrácených oborů s výučním listem: Cukrář, Kuchař- číšník

Kritéria čtyřletých oborů s maturitní zkouškou: Kosmetické služby, Fotograf

Kritéria denního nástavbového studia: Podnikání

Zákonné normy: 

Ustanovení §59 a násl. zákona 561/2004 Sb.

Vyhláška č. 422/2023 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil páté kolo přijímacího řízení pro přijetí ke studiu ve školním roce 2023/2024: 

Přihlášky přijímáme každý všední den v kanceláři 49 od 8:00 do 12:30. Vstup do školy z ulice Prokopa Holého přes školní dvůr.

Kritéria H-obory zde

Kritéria zkrácené studium zde

Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil čtvrté kolo přijímacího řízení pro přijetí ke studiu ve školním roce 2023/2024: 

Přihlášky přijímáme každý všední den v kanceláři 49 od 8:00 do 12:30. Vstup do školy z ulice Prokopa Holého přes školní dvůr.

Kritéria čtvrtého kola naleznete ZDE

Výsledky 3. kola přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2023/2024:

Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se nehlásí ze ZŠ si zápisový lístek zařídí na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Postup naleznete ZDE

Přijatí uchazeči denního studia odevzdají vyplněný zápisový lístek v budově školy (kancelář 49) do deseti pracovních dnů  od vyhlášení výsledků třetího kola přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení naleznete ZDE

Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil třetí kolo přijímacího řízení pro přijetí ke studiu ve školním roce 2023/2024:

Přihlášky přijímáme každý všední den v kanceláři 49 od 8:00 do 12:30. Vstup do školy z ulice Prokopa Holého přes školní dvůr.

Uchazeči o denní studiu H a L oborů, kteří nejdou ze základní školy, si zařídí zápisový lístek na KUUK. Postup naleznete ZDE

 • Kritéria pro nástavbové studium - dálková forma (přijímací zkouška se koná) naleznete zde
 • Kritéria pro tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde
 • Kritéria pro jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde


Předpokládané počty přijímaných v třetím kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:


Dle ustanovení §36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení do všech oborů dne 25. 8. 2023, od 9:00 do 10:00 v budově školy Ruská 147/46, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín v kanceláři ředitele.


Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2023/2024:

Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se nehlásí ze ZŠ si zápisový lístek zařídí na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Postup naleznete zde.

Přijatí uchazeči denního studia odevzdají vyplněný zápisový lístek v budově školy (kancelář 49) do deseti pracovních dnů (učňovské obory do 3. 7. 2023, maturitní obory do 4. 7. 2023) od vyhlášení výsledků druhého kola přijímacího řízení. 

V úterý 20. 6. 2023 si můžete vyzvednout rozhodnutí o přijetí a odevzdat zápisový lístek do 16:30. Poté každý všední den od 7:00 do 15:00.

Uchazeči přijatí na nástavbové studium potvrdí svůj zájem o studium do 4. 7. 2023 v kanceláři číslo 49 nebo na telefonním čísle 412 151 420.


Třídní schůzky budoucích prvních ročníků - harmonogram naleznete zde. 

Zápisový lístek můžete odevzdat i na prvních třídních schůzkách.


Čtyřleté studijní obory naleznete ZDE.

Tříleté učební obory naleznete ZDE.

Nástavbové studium - Podnikání (dálková forma) naleznete ZDE.

Jednoleté zkrácené studium naleznete ZDE.


Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil druhé kolo přijímacího řízení pro přijetí ke studiu ve školním roce 2023/2024:

Uchazeči o denní studiu H a L oborů, kteří nejdou ze základní školy, si zařídí zápisový lístek na KUUK. Postup naleznete ZDE


 • Kritéria pro čtyřleté studijní obory (přijímací zkouška se koná) naleznete zde


 • Kritéria pro nástavbové studium (přijímací zkouška se koná) naleznete zde


 • Kritéria pro tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde


 • Kritéria pro jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde


Předpokládané počty přijímaných v druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:


Dle ustanovení §36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení do učňovských oborů dne 19. 6. 2023, do všech maturitních oborů dne 20. 6. 2023 a do zkráceného studia dne 3. 7. 2023 vždy od 8:00 do 9:00 v budově školy Ruská 147/46, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín v kanceláři ředitele.


Výsledky 1. kola přijímacího řízení:


Přijatí uchazeči denního studia odevzdají vyplněný zápisový lístek v budově školy (kancelář 49) do deseti pracovních dnů (16. 5. 2023 včetně) od vyhlášení výsledků prvního kola přijímacího řízení.

Uchazeči přijatí na zkrácené jednoleté studium a na nástavbové studium potvrdí svůj zájem o studium do 16. 5. 2022 včetně, v kanceláři číslo 49 nebo na telefonním čísle 412 151 420.

Cukrář zde

Mechanik opravář motorových vozidel zde

Kuchař - číšník zaměření číšník zde

Kuchař - číšník zaměření kuchař zde

Kadeřník zde

Prodavač zde

Truhlář zde

Jednoleté zkrácené obory zde


Fotograf zde

Kosmetické služby zde

Nástavba podnikání - forma studia denní zde

Nástavba podnikání - forma studia dálkové zdeZákladní informace k přijímacímu řízení:

SMS s registračním číslem rozesíláme uchazečům přihlášeným na učňovské obory v týdnu od 10. 4. 2023 do 16. 4. 2023.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny nejdříve 28. 4. 2023 v 16:00. 

Dle ustanovení §36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dne 28. 4. 2023 od 8:00 do 16:00 v budově školy Ruská 147/46, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín v kanceláři ředitele.

Poté má přijatý uchazeč deset pracovních dní na odevzdání vyplněného zápisového lístku. 
 • Kritéria pro čtyřleté studijní obory (jednotná přijímací zkouška) naleznete zde
 • Kritéria pro nástavbové studium (jednotná přijímací zkouška) naleznete zde
 • Kritéria pro tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde
 • Kritéria pro jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde
Předpokládané počty přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:
 1. Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu, stanovují si pořadí priorit. Obě přihlášky musí být vyplněny shodně. Přihlášky najdete v sekci dokumenty.
 2. Přihlášky se odevzdávají osobně, na adrese školy Ruská 147, v kanceláří 58 asistentce ředitele každý všední den od 7:00 do 15:00, nebo se zasílají poštou, případně datovou schránkou.  V případě nejasností a chyb Vás budeme kontaktovat na Vámi uvedených telefonních číslech - mějte kontakty vyplněné správně a čitelně!
 3. Poslední termín pro odevzdání přihlášek do denní i dálkové formy vzdělávání je 1. března 2023. Škola přijme i přihlášky prokazatelně poslané 1. března (například doporučený dopis Českou poštou podaný 1. března).
 4. V přihlášce musí být praktickým lékařem posouzena zdravotní způsobilost (netýká se nástavbového studia).
 5. Všichni uchazeči obdrží registrační číslo (bude zasláno na telefon zákonných zástupců, případně na e-mail, nebo poštou). Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně pod registračním číslem. Střední školy rozesílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Přijetí ke studiu se oznamuje veřejně přístupným seznamem registračních čísel přijatých uchazečů.
 6. Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení zájmu o studium na dané škole formou odevzdání zápisového lístku. Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči o nástavbové a zkrácené studium. 
 7. Uchazeči kteří se nehlásí ze ZŠ i žádají o zápisový lístek na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Veškeré informace naleznete zde.
 8. Zápisový lístek nelze vzít zpět. Jedinou výjimkou je případ, kdy byl uchazeč přijat ke studiu na jiné škole formou odvolání proti nepřijetí.
 9. Odeslání rozhodnutí ředitele o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů proběhne pro učňovské obory nejdříve 22. dubna 2023 a maturitní obory nejdéle 2. května 2023.
 10. V rámci přijímacího řízení se pro všechny učební obory tříletého studia a zkráceného jednoletého studia přijímací zkouška nekoná. Podrobnosti v kritériích výše.
 11. Součástí přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní obory a pro nástavbové studium budou jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka. Podrobnosti v kritériích.
 12. Druhé kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

Výsledky 4. kola přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2022/2023:

22727 přijat

22726 přijat

22725 přijat


Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil čtvrté kolo přijímacího řízení pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023:

 • Kritéria pro nástavbové studium (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde


Předpokládané počty přijímaných: 64-41/L51 Podnikání - dálkové studium 5 žáků.Výsledky 3. kola přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2022/2023: 

Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se nehlásí ze ZŠ si zápisový lístek zařídí na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Postup naleznete zde.

Přijatí uchazeči denního studia odevzdají vyplněný zápisový lístek v budově školy (kancelář 49) do deseti pracovních dnů (6. 9. 2022) od vyhlášení výsledků třetího kola přijímacího řízení. 

Rozhodnutí o přijetí a odevzdat zápisový lístek si můžete vyzvednout každý všední den od 7:00 do 15:00. Ve středu 24. 08. 2022 pouze do 13:00.

Výsledky třetího kola přijímacího řízení naleznete zde.

Veškeré informace obdržíte na telefonu 412 151 420.


Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil třetí kolo přijímacího řízení pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023:

3. kolo přijímacího řízení:

 • Kritéria pro čtyřleté studijní obory (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde


 • Kritéria pro tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná) naleznete  zde


 • Kritéria pro jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde


Předpokládané počty přijímaných ve třetím kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2022/2023:


Uchazeči přijatí ke studiu, kteří se nehlásí ze ZŠ si zápisový lístek zařídí na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Postup naleznete zde.

Přijatí uchazeči denního studia odevzdají vyplněný zápisový lístek v budově školy (kancelář 49) do deseti pracovních dnů (4. 7. 2022) od vyhlášení výsledků druhého kola přijímacího řízení. 

V úterý 21. 6. 2022 si můžete vyzvednout rozhodnutí o přijetí a odevzdat zápisový lístek do 16:30. Poté každý všední den od 7:00 do 15:00.

Uchazeči přijatí na zkrácené jednoleté studium a na nástavbové studium potvrdí svůj zájem o studium do 4. 7. 2022 v kanceláři číslo 49 nebo na telefonním čísle 412 151 420.

Třídní schůzky budoucích prvních ročníků - harmonogram v sekci novinky zde

Čtyřleté studijní obory naleznete zde.

Tříleté učební obory naleznete zde.

Nástavbové studium - Podnikání (dálková forma) naleznete zde.

Jednoleté zkrácené studium nalezne zde.


Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil druhé kolo přijímacího řízení pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023:

2. kolo přijímacího řízení:

 • Kritéria pro čtyřleté studijní obory (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde


 • Kritéria pro nástavbové studium (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde


 • Kritéria pro tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde


 • Kritéria pro jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde


Předpokládané počty přijímaných v druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

Přijatí uchazeči denního studia odevzdají vyplněný zápisový lístek v budově školy (kancelář 49) do deseti pracovních dnů (12. 5. 2022) od vyhlášení výsledků prvního kola přijímacího řízení.

Uchazeči přijatí na zkrácené jednoleté studium a na nástavbové studium potvrdí svůj zájem o studium do 12. 5. 2022 v kanceláři číslo 49 nebo na telefonním čísle 412 151 420.

Cukrář zde.

Truhlář zde.

Kadeřník zde.

Prodavač zde.

Kuchař - číšník - zaměření kuchař zde.

Kuchař - číšník - zaměření číšník zde.

Mechanik opravář motorových vozidel zde.

Jednoleté zkrácené obory zde.


Fotograf zde.

Kosmetické služby zde.

Nástavba podnikání - forma studia denní zde.

Nástavba podnikání - forma studia dálkové zde.


Vyvěšeno dne 28. 4. 2022 v 16:00

_______________________________________________________________________________________________________________________________________Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil dále uvedená kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023:

SMS s registračním číslem rozesíláme uchazečům přihlášeným na učňovské obory v týdnu od 18. 4. 2022 do 22. 4. 2022.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny nejdříve 28. 4. 2022 v 16:00. Možnost nahlížení do spisu dne 28. 4. 2022 od 8:00 do 16:00.

Poté má přijatý uchazeč deset pracovních dní na odevzdání vyplněného zápisového lístku. 


 • Kritéria pro čtyřleté studijní obory (jednotná přijímací zkouška) naleznete zde
 • Kritéria pro nástavbové studium (jednotná přijímací zkouška) naleznete zde
 • Kritéria pro tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde
 • Kritéria pro jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná) naleznete zde


Předpokládané počty přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:

Základní informace k přijímacímu řízení:

 1. Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu, stanovují si pořadí priorit. Obě přihlášky musí být vyplněny shodně. Přihlášky najdete v sekci dokumenty.
 2. Přihlášky se odevzdávají osobně, na adrese školy Ruská 147, v kanceláří 58 asistentce ředitele každý všední den od 7:30 do 14:30, nebo se zasílají poštou, případně datovou schránkou.  V případě nejasností a chyb Vás budeme kontaktovat na Vámi uvedených telefonních číslech - mějte kontakty vyplněné.
 3. Poslední termín pro odevzdání přihlášek do denní i dálkové formy vzdělávání je 1. března 2022. Škola přijme i přihlášky prokazatelně poslané 1. března (například doporučený dopis Českou poštou podaný 1. března).
 4. V přihlášce musí být praktickým lékařem posouzena zdravotní způsobilost (netýká se nástavbového studia).
 5. Všichni uchazeči obdrží registrační číslo (bude zasláno na telefon zákonných zástupců, případně na e-mail, nebo poštou). Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně pod registračním číslem. Střední školy rozesílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Přijetí ke studiu se oznamuje veřejně přístupným seznamem registračních čísel přijatých uchazečů.
 6. Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení zájmu o studium na dané škole formou odevzdání zápisového lístku. Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči o nástavbové a zkrácené studium. 
 7. Uchazeči kteří se nehlásí ze ZŠ i žádají o zápisový lístek na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Veškeré informace naleznete zde.
 8. Zápisový lístek nelze vzít zpět. Jedinou výjimkou je případ, kdy byl uchazeč přijat ke studiu na jiné škole formou odvolání proti nepřijetí.
 9. Odeslání rozhodnutí ředitele o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů proběhne pro učňovské obory nejdříve 22. dubna 2022 a maturitní obory nejdéle 30. dubna 2022.
 10. V rámci přijímacího řízení se pro všechny učební obory tříletého studia a zkráceného jednoletého studia přijímací zkouška nekoná. Podrobnosti v kritériích výše.
 11. Součástí přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní obory a pro nástavbové studium budou jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka. Podrobnosti v kritériích.
 12. Druhé kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.