Konzultační hodiny jsou určené pro doplnění a opravu známek (nelze opravit výslednou známku jednou konzultací!). 

V konzultačních hodinách lze individuálně dovysvětlit látku (v případě dlouhodobější omluvené absence nebo při nepochopení dílčí učební látky při studiu ve škole i doma). Možnost konzultace je nutné domluvit s vyučujícím minimálně jeden den předem.


Tomáš Daněk Úterý 15:00 16:00
Dušan Balský Denně 7:00 15:00
Stanislava Jindrová Denně 14:00 15:00
Andelt Daniel Pondělí 13:30 15:15
Bauerová Věra Po individuální domluvě
Bohuňovský Josef Středa 14:15 15:15
Fojtů Oksana Po individuální domluvě
Gotvaldová Eva Pátek 7:00 7:55
Gruberová Jana Po individuální domluvě
Hoffmannová Kateřina Pondělí sudý týden 13:00 14:00
Středa lichý týden 13:00 14:00
Horová Alena Středa 14:15 15:15
Horvát Antonín Středa 14:15 15:15
Jakubcová Lucie Pondělí 13:30 14:30
Kotvová Ladislava Pondělí 14:15 15:15
Krupičková Magdaléna Středa sudý týden 13:30 14:00
Úterý   lichý týden 13:00 14:00
Kučerová Lenka Středa 13:30 14:30
Luczkowová Olga Středa 14:15 15:00
Macková Eva Úterý 12:30 13:25
Minaříková Dana Pondělí 14:15 15:15
Mottlová Zdeňka Pondělí 7:10 7:50
Nováková Petra Čtvrtek 13:30 14:30
Plešek Tomáš Úterý 8:00 8:45
Pomichálková Martina Středa 7:00 7:50
Pražan Jan Pondělí 7:00 8:00
Preisslerová Miroslava Čtvrtek 7:00 8:00
Redlichová Marie Úterý 13:30 14:30
Říhová kateřina Úterý 15:00 16:00
Sieber Justine Marie Středa 13:30 14:15
Smitková Eva Pondělí 7:00 7:50
Syrovátková Jaroslava Pátek 7:00 7:50
Šembera Kamil Úterý 14:20 15:20
Šeneklová Věra Pátek 7:10 7:55
Špryslová Simona Úterý 14:25 15:10
Tatarka Jan Pátek   sudý týden 12:30 13:30
Pondělí lichý týden 12:30 13:30
Trpková Bystřická Daniela Úterý 14:30 15:30
Turek Edgar Pondělí 7:00 7:55
Vacková Iva Úterý 14:15 15:00
Čtvrtek 7:15 7:55
Winzigová Soňa Úterý 14:15 15:15
Zelenka Petr Pátek 14:15 15:15
Zelenková Renata Čtvrtek 7:10 7:45