Pro druhé volební období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011

Jmenováni zřizovatelem:
Kunte Libor
Šejnohová Ivana
Samler Miroslav

Zvoleni:

1. Z řad pedagogických pracovníků
Dočekal Miloš
Plešková Světlana
Horová Alena

2. Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
Balský Dušan
Novotná Věra
Žaldová Ilona