Kuchař-číšník

Zaměření Číšník, servírka

Tříletý učební obor je určen pro hochy i dívky.

Ukázky z prací studentů oboru

Kód oboru: 65-51-H/01
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem.
Skupina oboru: Gastronomie, hotelnictví a turismus (Kód: 65).
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška.
Výstupní certifikát: Výuční list.
Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.
Forma studia: Denní, 3 roky. Žáci pravidelně střídají jeden týden teoretickou výuku ve škole a jeden týden praktickou výuku na pracovištích odborného výcviku.

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní, pokrmy studené kuchyně a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu potravin a nápojů a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti při přípravě pokrmů. Seznámí se s dodržováním hygieny v gastronomickém provozu, naučí se pokrmy uchovávat podle předpisů. Žáci se naučí základní techniky odbytu a obsluhy hostů, budou obsluhovat hosty technikou jednoduché i složité obsluhy, provedou vyúčtování s hostem, naučí se sestavovat jídelní lístky podle gastronomických pravidel, kalkulovat ceny. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem. Jsou připravováni na to, aby po získání nezbytné praxe v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru. Součástí přípravy je výuka dvou cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem pro uplatnění v gastronomických službách.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Praktické činnosti, Cizí jazyk. Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Profil absolventa

Absolvent si osvojí profesní a společenské vystupování. Ovládá různé techniky obsluhy, přípravu pracoviště na provoz, přípravné práce k podávání jídel a nápojů, přípravu slavnostní tabule. Poskytuje hostovi informace o podávaných jídlech a nápojích, komunikuje s hostem, a to i v cizím jazyce. Ovládá techniky přípravy a dokončování jídel před hostem a přípravu míšených nápojů. Umí sestavovat nabídkové listy, jídelní a nápojové lístky dle gastronomických pravidel a dietetických zásad, sestavit menu pro různé příležitosti. Má základní znalosti při sestavování kalkulací a stanovení ceny pokrmů a nápojů, osvojí si základy organizace své a svých spolupracovníků. Chápe podstatu tržního hospodářství a osvojení základních obchodně podnikatelských činností.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník - podle koncepce a zaměření jednotlivých školních vzdělávacích programů, a to v pozici zaměstnance ve velkých a středně velkých stravovacích provozech. Školní vzdělávací program může také nabízet přípravu pro obě tyto profese zároveň. Absolventi získají uplatnění především v malých provozovnách regionálního významu, kde lze dobře využít dovedností absolventa podle aktuální potřeby provozovny. Po získání nezbytné praxe v oboru jsou připraveni na soukromé podnikání v pohostinství. Absolventi mohou pokračovat ve studiu v oborech nástavbového studia zaměřeného na gastronomii nebo podnikání v oboru. Obvykle pokračují ve studiu v oborech gastronomie, hotelnictví, turismus, ekonomika a administrativa, podnikání v oborech, pedagogika, učitelství, sociální péče, apod.