Škola

Jsme škola s dlouhou tradicí ve vzdělávání v oblasti gastronomie, cestovního ruchu a služeb. Počátky vzniku školy se vztahují k roku 1906. Dnes poskytujeme praktické vzdělání v učebních oborech i vzdělání maturitní.

Studium na naší škole není jednoduché, po studentech požadujeme plnění povinností v teoretickém i praktickém vyučování. Klademe důraz především na společenské vystupování a chování studentů. Odměnou za tento přístup poskytujeme studentům kvalitní vzdělání, s vysokou mírou uplatnění v praxi. Praktická i teoretická výuka probíhá v rekonstruovaných a plně funkčně vybavených odborných učebnách.

Naším vzdělávacím cílem jsou úspěšní mladí lidé, kteří naleznou uplatnění ve svém oboru, ať už v praxi, anebo při dalším studiu.

Třídní schůzky prvních ročníků

Úvodní třídní schůzky prvních ročníků se budou konat po jednotlivých oborech v těchto dnech:  Kuchař - číšník (obě zaměření) 21. 6. 2023 od 15:00 Prodavač 21. 6....

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlásil na dny 1. a 2. 6. 2023 ředitelské volno pro žáky v teoretické výuce na hlavní budově školy. Z organizačních důvodů. Odborný výcvik v plném rozsah...

Školní kolekce oblečení

Dovolte nám představit touto cesto školní kolekci oblečení,  kterou je možné si aktuálně pořídit na našem e-shopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/sosruska/Ob...

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil druhé kolo přijímacího řízení pro přijetí ke studiu ve školním roce 2023/20...

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení nalezete zde Přijatí uchazeči denního studia odevzdají vyplněný zápisový lístek v budově školy (kancelář 49) do deseti...

Závěr Erasmu +

V druhé polovině Erasmu jsme se podívali také za ostatními studenty, kteří se projektu Erasmus zúčastnili. Konkrétně jsme navštívili školu v Teplicích, kde bylo na výmě...