Škola

Jsme škola s dlouhou tradicí ve vzdělávání v oblasti gastronomie, cestovního ruchu a služeb. Počátky vzniku školy se vztahují k roku 1906. Dnes poskytujeme praktické vzdělání v učebních oborech i vzdělání maturitní.

Studium na naší škole není jednoduché, po studentech požadujeme plnění povinností v teoretickém i praktickém vyučování. Klademe důraz především na společenské vystupování a chování studentů. Odměnou za tento přístup poskytujeme studentům kvalitní vzdělání, s vysokou mírou uplatnění v praxi. Praktická i teoretická výuka probíhá v rekonstruovaných a plně funkčně vybavených odborných učebnách.

Naším vzdělávacím cílem jsou úspěšní mladí lidé, kteří naleznou uplatnění ve svém oboru, ať už v praxi, anebo při dalším studiu.

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlásil na den 29. 9. 2023 ředitelské volno. 

Informace k začátku školního roku 2023/2024

Doplňkové zkoušky - dle výpisu vysvědčení - termín 28. - 29. 08. 2023. Opravné zkoušky - dle výpisu vysvědčení - termín 30. - 31. 08. 2023. Začátek výuky v prvním pol...