Organizace školního roku 2020/2021

Školní akce

ples školy dne: bude rozhodnuto na základě vývoje epidemiologické situace 

Děčínská Vlna dne: bude rozhodnuto na základě vývoje epidemiologické situace

Gastro Labe dne: bude rozhodnuto na základě vývoje epidemiologické situace

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Začátek školního roku: 1. září 2020
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny: od středy  23. 12. 2020 do 3. 1. 2021
Konec I. pololetí: 28. 1. 2021
Pololetní prázdniny: pátek 29. 1. 2021
Jarní prázdniny: od 1. 3. do 7. 3. 2021
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. 4. 2021
Konec školního roku: středa 30. 6. 2021

Příjímací řízení: přihlášky ke studiu všech oborů (i k dálkovému nástavbovému studiu) podle pokynů MŠMT. Vyhlášení do konce ledna 2021, přihlášky do 1. března 2021.

Maturitní zkoušky: Státní maturitní zkouška a profilová maturitní zkouška podle pokynů MŠMT.

Závěrečné zkoušky: (třídy podle rozpisu v období června) Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.