Organizace školního roku 2022/2023

Školní akce

ples školy dne: dne 3. 3. 2023

Děčínská Vlna dne: 23. 3. 2023

Gastro Labe dne: 30. 3. 2023

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Začátek školního roku: čtvrtek 1. září 2022 - lichý týden
Podzimní prázdniny: středa 26. 10. 2022 a čtvrtek 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny: od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023 (vyučování začne v úterý 3. 1. 2023)
Konec I. pololetí: úterý 31. 1. 2022
Pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: od 6. 2. do 12. 2. 2023
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. 4. 2023
Konec školního roku: pátek 30. 6. 2023

Příjímací řízení: přihlášky ke studiu všech oborů (i k dálkovému nástavbovému studiu) podle pokynů MŠMT. Vyhlášení do konce ledna 2023, přihlášky do 1. března 2023.

Maturitní zkoušky: Státní maturitní zkouška a profilová maturitní zkouška podle pokynů MŠMT.

Závěrečné zkoušky: (třídy podle rozpisu v období června) Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.