Organizace školního roku 2023/2024

Školní akce

ples školy dne: dne 19. 1. 2024

Děčínská Vlna dne: 11. 04. 2024

Gastro Labe dne: 18. 04. 2024

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Začátek školního roku: pondělí 4. září 2023 - sudý týden
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. 10. 2023 a pátek 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny: od soboty 23. 12. 2023 do úterý 2. 1. 2024 (vyučování začne ve středu 3. 1. 2024)
Konec I. pololetí: středa 31. 1. 2024
Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2024
Jarní prázdniny: od 12. 2. do 18. 2. 2024
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. 3. 2024
Konec školního roku: pátek 28. 6. 2024

Příjímací řízení: přihlášky ke studiu všech oborů (i k dálkovému nástavbovému studiu) podle pokynů MŠMT. Vyhlášení do konce ledna 2024, přihlášky do 20. února 2024.

Maturitní zkoušky: Státní maturitní zkouška a profilová maturitní zkouška podle pokynů MŠMT.

Závěrečné zkoušky: (třídy podle rozpisu v období června) Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.