Organizace školního roku 2021/2022

Školní akce

ples školy dne: bude rozhodnuto na základě vývoje epidemiologické situace 

Děčínská Vlna dne: bude rozhodnuto na základě vývoje epidemiologické situace

Gastro Labe dne: bude rozhodnuto na základě vývoje epidemiologické situace

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Začátek školního roku: středa 1. září 2021 - lichý týden
Podzimní prázdniny: středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny: od čtvrtka 23. 12. 2021 do neděle 2. 1. 2021
Konec I. pololetí: 31. 1. 2022
Pololetní prázdniny: pátek 04. 2. 2022
Jarní prázdniny: od 14. 3. do 20. 3. 2022
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. 2022
Konec školního roku: čtvrtek 30. 6. 2022

Příjímací řízení: přihlášky ke studiu všech oborů (i k dálkovému nástavbovému studiu) podle pokynů MŠMT. Vyhlášení do konce ledna 2022, přihlášky do 1. března 2022.

Maturitní zkoušky: Státní maturitní zkouška a profilová maturitní zkouška podle pokynů MŠMT.

Závěrečné zkoušky: (třídy podle rozpisu v období června) Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.