Tříleté učební obory

Jednoleté učební obory (zkrácené studium)

  • 69–51-H/01 Kadeřník
  • 65–51-H/01 Kuchař-číšník
  • 29–54-H/01 Cukrář
  • 23–68-H/01 Automechanik
  • 66–51-H/01 Prodavač
  • 33–56-H/01 Truhlář

Zkrácené denní jednoleté studium učebních oborů je určeno  

  • žákům maturitních oborů s ukončeným posledním pololetím studia (úspěšně vykonaná maturitní zkouška není podmínkou)
  • úspěšným absolventům jiných tříletých oborů s výučním listem kategorie H