Dne 15. 11. 2021 se konal další projektový den na téma Novinky v první pomoci, který byl určen žákyním II. ročníku oboru Kosmetické služby. Výuka byla vedena zajímavou a co nejvíce praktickou formou (ukázky, nácviky, simulace). Každá ze zúčastněných dostala prostor k dostatečnému osvojení základních dovedností se zaměřením na život zachraňující úkony. Opakovaným použitím různých situací získaly sebedůvěru a schopnost opravdu pomoci v reálné situaci. Žákyně si prakticky osvojily principy poskytnutí PP.     

         


Dne 25. 10. 2021 se realizoval projektový den - Novinky v první pomoci. 

Výsledkem bylo získání komplexu znalostí a zejména praktických dovedností. Smyslem byl trénink, zažití jednotlivých postupů se zaměřením na život zachraňující úkony, nikoli záplava faktů, odborných termínů. Výuka byla zaměřena na prožití různých reálných modelových situací odrážejících skutečnost.