Informace pro rodiče a žáky

Žákům ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování  a stravování v našem domově mládeže, který se nachází v docházkové blízkosti školy, centra města a vlakového nádraží.

Ve školním roce  2023/2024 však s největší pravděpodobností začne realizace dlouhodobě plánované rekonstrukce celé budovy, zejména jejích vnitřních prostor včetně vybavení a zázemí samostatných pokojů.

Pro dobu rekonstrukce jsme našli alternativní ubytovací kapacitu v bývalém domově mládeže jiné střední školy v Děčíně. Domov disponuje třiceti dvěma lůžky a ubytovává chlapce a děvčata v oddělených patrech budovy v převážně dvoulůžkových pokojích. Sociální zařízení je na každém patře společné. Nachází se v dojezdové vzdálenosti od školy, asi 10 minut jízdy MHD.  Tento domov nemá svou vlastní školní jídelnu. Obědy budou žáci odebírat ve škole, snídaně a večeře si mohou připravit sami svépomocí. K přípravě jednoduchých jídel je žákům k dispozici moderní kuchyň s vestavěnými spotřebiči.  V přímém sousedství domova mládeže je několik obchodů s potravinami, ovocem a zeleninou.

Ubytovaní žáci mohou ve svém volném čase využívat společenské místnosti s televizemi, kulečníkem, stolním tenisem a knihovnou a dále tělocvičnu ve škole. Ke studijní přípravě i zábavě slouží PC učebna, na domově je wi-fi připojení. 

O aktivní a pozitivní využívání volného času se starají tři kvalifikovaní vychovateléPedagogický dohled je zajištěn i v nočních hodinách.

 Pro ubytované žáky vychovatelé pořádají pravidelné volnočasové aktivity, v tomto školním roce např.: turistické a poznávací výlety po okolí Děčína, návštěvy divadla, kina, sportovní programy, vánoční besídku a tradiční výlet do Drážďan na vánoční trhy, společenské hry v domově apod.

Provoz domova mládeže stanovuje provozní řád, se kterým jsou žáci podrobně seznámeni po nástupu do školy. Režim dne je součástí Provozního řádu domova mládeže.

Pro pobyt na DM ubytovaný žák potřebuje osobní věci, přezůvky a nádobí pro vlastní potřebu.

Domov mládeže je uzavřen každý všední den od 8:00 – 12:00 hod, tedy v době, kdy jsou ubytovaní žáci ve škole nebo na odborném výcviku. Víkendy jsou povinně odjezdové.

Pro kvalitní komunikaci mezi vychovateli a rodiči (zák. zástupci) je nutné:

* neprodleně omlouvat nepřítomnost žáka v DM

* informovat vychovatele o zdravotním stavu žáka

* odjezd z DM během týdne pouze na základě písemné žádosti zák. zástupce.

Informace pro školní rok 2023/2024

  • Vytištěnou přihlášku je možné zaslat na adresu Střední školy řemesel a služeb
  • O přijetí žáka k ubytování rozhoduje ředitel školy
  • Nástup do DM pro přijaté žáky 1. ročníků je v neděli 3. září 2023 od 16:00 hod

 PLATBY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU

  • Ubytování (1 000,- Kč/měsíc)

V daném měsíci Vám bude zaslána faktura. Číslo faktury = variabilní symbol.

Platby zasílejte na bankovní účet KB č. 26036431/0100.

Platby za ubytování je nutné zaplatit vždy měsíčně předem (např. říjen v měsíci září).

  • Stravování od 1. 9. 2023

(Platí pro původní budovu DM na adrese: Čsl. mládeže 32. V případě stěhování domova do náhradních prostor, zveřejníme nové informace týkající se stravování žáků DM.)

Žáci se plně stravují ve školní jídelně v přízemí budovy DM. Celodenní strava s pitným režimem zahrnuje snídani, svačinu do školy, oběd výběrem ze tří jídel, teplou večeři a nápoje. Ubytovaný žák je povinný se celodenně stravovat na domově mládeže (viz Vnitřní řád DM)

Snídaně 35,- Kč, oběd 40,- Kč, večeře  35,- Kč  (celodenní stravné 110 Kč)

 Žák si zakoupí u vedoucí stravování čip (vratná záloha 120,- Kč) a vyplní přihlášku ke stravování. K čipu žák dostane přihlašovací údaje. Pro žáky je umístěný terminál pro výdej lístků a výběru obědů přímo v budově domova mládeže ve vstupní hale u jídelny. Žák má možnost si vybrat oběd ze dvou až tří jídel. Snídaně a večeře jsou automaticky přihlášené.  Platby můžete složit do pokladny u vedoucí stravování nebo zaslat na účet KB č. 115-989050287/0100. Variabilní symbol = číslo žáka. Na vaši e-mailovou adresu bude měsíčně zasílán výpis ze stravovacího účtu. Při platbě na účet, prosíme, uvádějte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka. Děkujeme.

 POSTUP přihlášení na stravovacím terminálu:

Jídelna č. 7213

Uživatel: (dle přihlašovacích údajů)

Heslo: (dle přihlašovacích údajů)

 

 Přihláška na DM zde ke stažení

nebo je možné ji osobně vyzvednout na sekretariátu školy či přímo na domově mládeže. Přihlášku do domova mládeže podává zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák.

Kontakty:

Vedoucí vychovatel DM:

Bc. Marta Gajdošová (e-mail: gajdosova@sosruska.cz)

telefon: +420 723 509 329

 

Vychovatelé:  

Jaroslava Čapková  (e-mail: capkova@sosruska.cz)

Věra Šeneklová       (e-mail: seneklova@sosruska.cz)

 

Adresa DM: Čsl. Mládeže 32/35, Děčín IV - Podmokly, 405 02

e-mail: domov@sosruska.cz 

Telefon domova mládeže: 733 640 960, 412 151 401

 

Účetní (fakturace) p. Kovářová:  412 151 442, e-mail: kovarova@sosruska.cz

Vedoucí  stravování a školní jídelny p. Dvořáková: 412 151 403