Nástup do DM je pro přijaté žáky v neděli 3. září 2023 od 16:00 hod.

NOVÁ ADRESA DM:

Krásnostudenecká 595/31

Děčín VI-Letná

405 02

Ve školním roce 2023/2024 začne realizace dlouhodobě plánované rekonstrukce původní budovy domova mládeže, zejména jejích vnitřních prostor včetně vybavení a zázemí samostatných pokojů.

Obecné informace pro rodiče a žáky

Žákům ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování a stravování v našem domově mládeže, který je situován v okrajové čtvrti, v Děčíně-Želenicích. Cesta trvá přibližně deset minut jízdy autobusem MHD č. 201, (směr Chrochvice) z centra města, kde naleznete vlakové a autobusové nádraží a také Střední školu řemesel a služeb.

Domov disponuje třiceti dvěma lůžky a ubytovává chlapce a děvčata v oddělených patrech budovy v převážně dvoulůžkových pokojích. Sociální zařízení je na každém patře společné.  Tento domov nemá svou vlastní školní jídelnu. K přípravě jednoduchých jídel je žákům k dispozici moderní kuchyň s vestavěnými spotřebiči.  V přímém sousedství domova mládeže je několik obchodů s potravinami, ovocem a zeleninou.

Ubytovaní žáci mohou ve svém volném čase využívat společenské místnosti s televizemi, kulečníkem, stolním tenisem, knihovnou, posilovnou a dále tělocvičnu ve škole. K zapůjčení má domov velké množství deskových her, sportovní náčiní a hudební nástroje.

Plné stravování ubytovaných žáků zajistí školní jídelna v budově SŠŘS. Snídaně budou připraveny od 7-7:45 hod. Obědy se vydávají od 11:30-14:30 hod a žáci si mohou vybrat ze dvou nabízených jídel. Odebírání snídaní a obědů ve školní jídelně je pro ubytované žáky povinné, večeře je volitelná v podobě balíčku, který si žáci vyzvednou v kuchyni zároveň s obědem.

O aktivní a pozitivní využívání volného času se starají tři kvalifikovaní vychovatelé a pracovník volnočasových aktivit. Spolupracujeme též s externími volnočasovými pracovníky.  Pedagogický dohled je zajištěn i v nočních hodinách.  Pro ubytované žáky vychovatelé pořádají pravidelné mimoškolní vzdělávací a relaxační aktivity se sportovním, kulturním nebo psychosociálním zaměřením.

Pro pobyt na DM ubytovaný žák potřebuje osobní věci, přezůvky a nádobí pro vlastní potřebu.

Provoz domova mládeže stanovuje provozní řád, se kterým jsou žáci podrobně seznámeni po nástupu do školy. Režim dne je součástí Provozního řádu domova mládeže.

Domov mládeže je uzavřen každý všední den od 8:00 – 12:00 hod, tedy v době, kdy jsou ubytovaní žáci ve škole nebo na odborném výcviku. Víkendy jsou povinně odjezdové.

Pro kvalitní komunikaci mezi vychovateli a rodiči (zák. zástupci) je nutné:

  • neprodleně omlouvat nepřítomnost žáka v DM
  • odjezd z DM během týdne pouze na základě písemné žádosti zák. zástupce.

·         informovat vychovatele o zdravotním stavu žáka

Umístění žáků do DM

  • Vytištěnou přihlášku je možné zaslat na adresu Střední školy řemesel a služeb
  • Stravování
  • O přijetí žáka k ubytování rozhoduje ředitel školy

 

 PLATBY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU

  • Ubytování (1 000,- Kč/měsíc)

V daném měsíci Vám bude zaslána faktura. Číslo faktury = variabilní symbol.

Platby zasílejte na bankovní účet KB č. 26036431/0100.

Platby za ubytování je nutné zaplatit vždy měsíčně předem (např. říjen v měsíci září).

 

Snídaně 35,- Kč, oběd 40,- Kč, večeře 35,- Kč (celodenní stravné 110 Kč)

 Žák si zakoupí u vedoucí stravování čip (vratná záloha 120,- Kč). K čipu žák dostane přihlašovací údaje. Pro žáky je umístěný terminál pro výdej lístků a výběr obědů ve školní jídelně. Platby můžete složit do pokladny u vedoucí stravování nebo zaslat na účet KB č. 115-989050287/0100. Variabilní symbol = číslo žáka.  Při platbě na účet, prosíme, uvádějte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka. Děkujeme.

Postup přihlášení na stravovacím terminálu:

Jídelna č. 7213

Uživatel: (dle přihlašovacích údajů)

Heslo: (dle přihlašovacích údajů)

 

 Přihláška na DM zde ke stažení

nebo je možné ji osobně vyzvednout na sekretariátu školy či přímo na domově mládeže. Přihlášku do domova mládeže podává zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák.


Kontakty:

Vedoucí vychovatel DM:

Mgr. Marta Gajdošová, e-mail: gajdosova@sosruska.cz

telefon: +420 723 509 329 


Vychovatelé:  

Jaroslava Čapková, e-mail: capkova@sosruska.cz

Věra Šeneklová, e-mail: seneklova@sosruska.cz


Pracovník volnočasových aktivit

Natálie Vodrážková, e-mail: vodrazkova@sosruska.cz


Adresa DM:

Krásnostudenecká 595/31

Děčín VI-Želenice, 40502

E-mail: domov@sosruska.cz 

Telefon domova mládeže: 733 640 960, 412 151 401

 

Účetní (fakturace) p. Kovářová: 412 151 442, e-mail: kovarova@sosruska.cz

Vedoucí stravování a školní jídelny p. Dvořáková: 412 151 403