Umožňuje držitelům výučního listu z tříletého oboru studia kategorie H doplnit si vzdělání a získat maturitní vysvědčení v dvouletém denním nebo tříletém dálkovém studiu.

Denní nástavbové studium - 2 roky

Kód oboru: 64-41-L/51
Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce

Dálkové nástavbové studium - 3 roky (výuka 1x týdně v úterý odpoledne)

Kód oboru: 64-41-L/51
Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušceCharakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvořit obchodní, právní, personální a interní písemnosti a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Žáci se naučí zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření. Také se naučí zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v ekonomicky zaměřených oborech vzdělání.