Třída Třídní učitel Kabinet Telefon
A1 Minaříková Dana 43 412 151 435
A2 Tatarka Jan 43 412 151 435
A3 Tatarka Jan 43 412 151 435
C1. K Zelenka Petr 11 412 151 431
C2 Gotvaldová Eva 55 412 151 421
C3 Gotvaldová Eva 55 412 151 421
Č1 Syrovátková Jaroslava 85 412 151 439
Č3 Mottlová Zdeňka 83 412 151 438
K1.C Zelenková Renata 55 412 151 421
K1.UTelinger Jaromír30412 151 430
K2 Preisslerová Miroslava 83 412 151 438
K2.U Telinger Jaromír 30 412 151 430
K3 Preisslerová Miroslava 83 412 151 438
K3.U Syrovátková Jaroslava 85 412 151 439
P1 Skořepová Petra 83 412 151 438
P2 Luczkowová Olga 85 412 151 439
P3 Luczkowová Olga 85 412 151 439
T1 Horvát Antonín 38 412 151 434
T2.Č Kučerová Lenka 84 412 151 423
T3 Mottlová Zdeňka
83
412 151 438
E3 Andelt Daniel 43 412 151 435
E4 Andelt Daniel 43 412 151 435
F1.K Trpková Bystřická Daniela 8 412 151 428
F2.K Jakubcová Lucie 43 412 151 435
F3.K Plešek Tomáš 84412 151 423
F4.K Nováková Petra 81 412 151 437
N1 Vacková Ivana 8 412 151 428
N2 Macková Eva 85 412 151 439
D1 Jindrová Stanislava 55 412 151 421
D2 Špryslová Simona 8 412 151 428
D3 Vacková Iva 57 412 151 412
Z1 Balský Dušan 45 412 151 445