Třída Třídní učitel Kabinet Telefon
A1 Ing. Tatarka Jan 43 412 151 435
A2  Ing. Minaříková Dana 43 412 151 435
A3 Ing. Tatarka Jan 43 412 151 435
C1. K Mgr. Preisslerová Miroslava
83 412 151 438
C2 Mgr. Zelenka Petr
11 412 151 431
C3 Ing. Gotvaldová Eva 55 412 151 421
Č1 Mgr. Mottlová Zdeňka
83 412 151 438
Č2Mgr. Syrovátková Jaroslava85412 151 439
K1.C Ing. Gotvaldová Eva 55 412 151 421
K1.UIng. Kamil Šembera38412 151 434
K2 Mgr. Zelenková Renata 55 412 151 421
K2.U Bc. Telinger Jaromír 30 412 151 430
K3 Mgr. Preisslerová Miroslava 83 412 151 438
K3.U Bc. Telinger Jaromír 30 412 151 430
P1 Mgr. Nováková Petra 81 412 151 437
P2 Bc. Skořepová Petra 83 412 151 438
P3 Bc. Luczkowová Olga 85 412 151 439
T1 Horvát Antonín 38 412 151 434
T2 Horvát Antonín 38 412 151 434
T3. Č Bc. Kučerová Lenka
84
412 151 423
E4 Mgr. Syrovátková Jaroslava 85 412 151 439
F1.K Ing. Jakubcová Lucie 43 412 151 435
F2.K Mgr. Trpková Bystřická Daniela
8412 151 428
F3.K Ing. Jakubcová Lucka 43412 151 435
F4.K Mgr. Tomáš Plešek 84 412 151 423
N1 Ing. Macková Eva
85 412 151 439
N2 Mgr. Vacková Ivana 8 412 151 428
D1 Ing. Špryslová Simona 55 412 151 421
D2 Mgr. Jindrová Stanislava 57 412 151 412
D3 Ing. Špryslová Simona 55 412 151 421
Z1 Mgr. Balský Dušan 45 412 151 445