Třída Třídní učitel Kabinet Telefon
A1 Tatarka Jan 43 412 151 435
A2 Tatarka Jan 43 412 151 435
A3 Minaříková Dana 43 412 151 435
C1 Gotvaldová Eva 55 412 151 421
C2 Gotvaldová Eva 55 412 151 421
Č2 Mottlová Zdeňka 83 412 151 438
K1 Preisslerová Miroslava 83 412 151 438
K2 Preisslerová Miroslava 83 412 151 438
K3 Zelenková Renata 55 412 151 421
K1.U Telinger Jaromír 30 412 151 430
K2.U Syrovátková Jaroslava 85 412 151 439
K3.Č Horová Alena 30 412 151 430
P1 Luczkowová Olga 85 412 151 439
P2 Luczkowová Olga 85 412 151 439
P3.T Winzigová Soňa 30 412 151 430
T1.Č Kučerová Lenka 84 412 151 423
T2 Mottlová Zdeňka 83 412 151 438
T3 Horvát Antonín 38 412 151 434
E2 Andelt Daniel 43 412 151 435
E3 Andelt Daniel 412 151 435
E4 Trpková Bystřická Daniela 8 412 151 428
F1.K Jakubcová Lucie 43 412 151 435
F2.K Plešek Tomáš 84 412 151 423
F3.K Nováková Petra 81 412 151 437
F4.G Trpková Bystřická Daniela 8 412 151 428
N1 Macková Eva 85 412 151 439
N2 Vacková Iva 8 412 151 428
D1 Špryslová Simona 55 412 151 421
D2 Vacková Iva 8 412 151 428
D3 Jindrová Stanislava 57 412 151 412
Z1 Balský Dušan 45 412 151 445