PROJEKT PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáku a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+.

Název projektu: Podpora rovných příležitostí

Evidenční číslo projektu: 0078/PODSKOL/2023

Financováno Evropskou unií - Next Generation EU