Změny ve výuce od 25. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 je na středních školách povolena prezenční výuka teoretického vyučování závěrečných ročníků a prezenční výuka praktického vyučování (odborný výcvik) všech ročníků.

Prezenční teoretická výuka začíná pro maturitní třídy N2., E4.K, F4.G, (včetně odborného výcviku) a pro třetí ročníky učňovských oborů sudého týdne - K3.A a A3

Prezenční odborný výcvik začíná pro třídy lichého týdne K1., T1.Č, A2., P2.C, Č3., K3.U, K3.B, C3., P3.T podle pokynů vyučujících a zástupce ředitele pro praktické vyučování.

Třída D3. má prezenční výuku poprvé 1. 12. 2020.

Sledujte prosím změny v rozvrhu, Bakaláře a stránky školy. 

Teoretické vyučování nižších ročníků dále pokračuje distančně, odborný výcvik prezenčně.

Domov mládeže je pro žáky s prezenční výukou otevřen od 24. 11. 2020 odpoledne.

Stravování ve školní jídelně je umožněno pro žáky s prezenční výukou na místě, pro žáky s distanční výukou v podobě jídla s sebou.

Ve všech vnitřních prostorách je povinné nošení ochrany ústa nosu - roušek, respirátorů !!!