Změny provozu školy k 14. 10. 2020

Od 14. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na střední škole - toto nařízení se vztahuje i na odborný výcvik a praktické vyučování. Výuka praktického vyučování je od 14. 10. 2020 převedena na distanční výuku. Pravidla a organizaci odborného výcviku upřesníme v průběhu týdne. 

Školní jídelna je dále žákům a pracovníkům školy přístupná bez omezení, pro cizí strávníky je možný výdej stravy přes výdejové okénko v krabičkách.

Od 14. 10. 2020 je uzavřen i domov mládeže - pro vrácení poměrné části platby za měsíc říjen se obraťte na vedoucí vychovatelku Bc. Martu Gajdošovou.