Závěr Erasmu +

V druhé polovině Erasmu jsme se podívali také za ostatními studenty, kteří se projektu Erasmus zúčastnili. Konkrétně jsme navštívili školu v Teplicích, kde bylo na výměnném pobytu 7 studentů oboru Mechanik opravář motorových vozidel.
V rámci utužování přátelských vztahů jsme se společně zúšastnili fotbalového zápasu Teplice-Mladá Boleslav. Švédská strana se věnuje americkému fotbalu, a tak chtěli zažít atmosféru toho našeho evropského, což velmi pozitivně ohodnotili.
Podle očekávání se žáci s českými spolužáky stmelili a vytvořila se zde hodnotná přátelství.

V pátek se konal závěrečný večírek, na kterém si žáci mezi sebou sdělili dojmy a zkušenosti z celého pobytu. Oběma stranám se výměnný pobyt velice líbil. Do budoucna doufáme v další spolupráci a rozvoj již navázaných přátelství.