Výuka třídy P1. a P3. od 13. 9. 2021 - dle rozvrhu

Ve třídě P1. se  nepotvrdil výskyt COVID-19. 

Třídy P1. a P3. nastupují od 13. 9. 2021 k výuce dle běžného rozvrhu.