Výuka od 7. 12. 2020

Od 7. 12. 2020 platí pro školy a školská zařízení 3. stupeň PES.

Teorie a praxe učňovských oborů (H obory) probíhá prezenčně podle stálého rozvrhu (rotace je zajištěna střídáním teorie a praxe).

Poslední ročníky maturitních oborů  docházejí dle rozvrhu na teoretickou i praktickou výuku (E4.K, F4.G, N2., D3.).

Nižší ročníky střídají po týdnu prezenční výuku a distanční výuku. Odborný výcvik dle rozvrhu.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. probíhá prezenčně teoretická výuka tříd E1., F1.K, E3., F3.G.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. probíhá distančně teoretická výuka tříd E2., F2.K, N1.

Podrobný přehled dalších týdnů najdete v příloze na konci stránky.

Výuka tříd D1. a D2. probíhá od úterý 8. 12. prezenčně bez rotace. 


Školní jídelna funguje v upraveném provozu. Žáci vzdělávající se distančně si mohou oběd vyzvednout.

Domov mládeže funguje v normálním režimu.

Ve všech vnitřních prostorách všech školských zařízení je nadále vyžadováno nošení roušek nebo respirátorů.

Ve škole omezte shlukování na chodbách a dodržujte rozestupy (například ve frontě do školního bufetu).Rotace tříd.xlsx
Rotace tříd.xlsx

xlsx, 12.0 KB