Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení nalezete zde

Přijatí uchazeči denního studia odevzdají vyplněný zápisový lístek v budově školy (kancelář 49) do deseti pracovních dnů (16. 5. 2023 včetně) od vyhlášení výsledků prvního kola přijímacího řízení.

Uchazeči přijatí na zkrácené jednoleté studium a na nástavbové studium potvrdí svůj zájem o studium do 16. 5. 2022 včetně, v kanceláři číslo 49 nebo na telefonním čísle 412 151 420.