Volby do školské rady na období 2024 - 2027

Ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady pro období 2024 - 2027.


1. Kolo voleb 3. 6. 2024

  • Podávají se návrhy
  • V prvním kole navrhují zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci (dále jen „oprávnění voliči“)kandidáty na členství ve školní radě (dále jen „kandidáti“).
  • Návrhy se podávají ve studovně v budově SŠŘaS, Ruská 147, Děčín IV v době od 8:00 – 15:00 hod.

 

2 kolo 17. 6. 2024 a 18. 6. 2024

  • Druhé kolo probíhá tajnou volbou a určí pořadí kandidátů. S účastí v druhém kole musí kandidát projevit písemný souhlas. Součástí souhlasu s účastí ve druhém kole musí být i souhlas s příslušným zpracováním osobních údajů.
  • Volby se budou konat ve studovně SŠŘaS, Ruská 147, Děčín IV v době od 8:00 – 15:00 hod.