Volby do školské rady

Vyhlašuji 1. kolo voleb do školské rady, které se bude konat dne 21. 10. 2020

V prvním kole navrhují zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci (dále jen „oprávnění voliči“) kandidáty na členství ve školské radě.

Dne 7. 10. 2020                                                        Mgr. Daněk Tomáš
  ředitel školy