Velký úspěch na soutěži Automechanik Junior

Dne 23. února proběhlo v Chomutově krajské kolo soutěže Automechanik Junior, kterého se účastnili dva žáci třídy A3. (obor Automechanik) a to Samuel Hendrich a Antonín Egrt.
Soutěž se skládala z praktické a písemné části, kde žáci na různých stanovištích předváděli své znalosti z hlediska opravy, údržby i diagnostiky vozidel. Písemná část byla zaměřena více teoreticky, žáci zde museli předvést znalosti popisu a funkce jednotlivých částí vozidel.
V konkurenci dvaceti žáků z jiných škol se Samuel Hendrich umístil na výborném 4. místě - Gratuleme! 

Antonín Egrt celou soutěž vyhrál a pokračuje dál, do republikového finále, které se bude konat v Mladé Boleslavi.

Oběma účastníkům gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy!