Upozornění na povinnost nošení roušky ve vnitřních prostorách budov

Od čtvrtka 10. 09. 2020 platí pro všechny povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov.

Osoby bez roušky nebudou do žádné z budov školy vpuštěny.

Ve třídách nejsou roušky povinné.

Pracoviště odborného výcviku se řídí pravidly pro provozovny tohoto oboru.