Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat dne 16.11. 2022 od 15:30 hodin.
Rozpis tříd bude vyvěšen ve vestibulu školy