Třetí kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil třetí kolo přijímacího řízení. Podrobnosti naleznete zde.