Třetí kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil třetí kolo přijímacího řízení. podrobnosti naleznete zde.