Třetí kolo přijímacího řízení

vyhlášené třetí kolo přijímacího řízení naleznete zde