Slavnostní předávání výučních listů

Slavnostní předávání výučních listů
Obor Číšník
Třída Č3.
Gratulujeme a přejeme mnoho životních úspěchů