Registrační čísla pro 2. přijímacího řízení odeslány

Všem uchazečům o učňovské a maturitní obory byla rozeslána informační SMS s registračním číslem, pod kterým budou vyhlášeny výsledky přijímacího řízení.
Pokud vám SMS nedorazila, tak se na nás můžete obrátit na telefonních číslech 412 151 411 a 412 151 350, případně na e-mail skola@sosruska.cz