Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlásil na dny 21. a 22. 12. 2021 ředitelské volno.

V pondělí 20. 12. 2021 bude z provozních důvodů výuka zkrácena na první čtyři vyučovací hodiny.

Odborný výcvik bude probíhat dle pokynů ZŘPV - informace předají učitelé OV. 

Pondělní testování proběhne jako obvykle. 

Domov mládeže bude otevřen pro ubytované z jiných škol jako obvykle - informace poskytují vychovatelky.