Ředitel školy vyhlásil výsledky prvního kola přijímacího řízení

Dne 28. 4. 2022 vyhlásil ředitel školy výsledky prvního kola přijímacího řízení na všechny obory. 

Výsledky naleznete zde.

Přijatí uchazeči denního studia odevzdají vyplněný zápisový lístek v budově školy (kancelář 49) do deseti pracovních dnů (12. 5. 2022) od vyhlášení výsledků prvního kola přijímacího řízení.

Uchazeči přijatí na zkrácené jednoleté studium a na nástavbové studium potvrdí svůj zájem o studium do 12. 5. 2022 v kanceláři číslo 49 nebo na telefonním čísle 412 151 420.