První den tříd dálkového studia 6. 9. 2022

Třídy D2., D3. nastupují dne 6. 9. 2022 dle rozvrhu.

Třída D1. - nástavbové studium podnikání první ročník má první hodinu dne 6. 9. 2022 od 13:30 učebna 52. Další hodiny dle rozvrhu.