Přijímací řízení na maturitní obory

Obor:

69–41-L/01 Kosmetické služby - jednotná přijímací zkouška se koná

34-56-L/01 Fotograf - jednotná přijímací zkouška se koná

64-41-L/51 Podnikání - denní studium - přijímací zkouška se koná


64-41-L/51 Podnikání - dálkové studium - přijímací zkouška se nekoná - pro menší počet uchazečů než bylo plánováno


vyvěšeno dne 8. 3. 2021