Přijímací řízení do domova mládeže pro školní rok 2024/2025

Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.