Přerušení provozu školy dne 27. 11. 2023

Dne 27. 11. 2023 proběhne na naší škole výstražná jednodenní stávka zaměstnanců. K té se připojilo 70 % zaměstnanců. Provoz školy bude z velké části přerušen.

Výuka bude zajištěna pouze v areálu truhlárny na Teplické ulici – třída T2., T3. a A2. a skupina odborného výcviku třídy K2.U pracoviště Ferox. Smluvní pracoviště našich partnerů fungují beze změn.

Školní jídelna bude zavřena.

Školní psycholog nebude přítomen.

Hlavní budova školy bude otevřena od 8:00 do 14:00, fungovat bude pouze ekonomické oddělení.

Školní cukrárna bude zavřena.

Domov mládeže bude otevřen pro příjezd od pondělí od 16:00.

Důvodem stávky jsou nekoncepční zásahy do fungující vzdělávací soustavy, škrty v rozpočtu v kapitole školství na rok 2024 a hrozící snižování platů nepedagogických pracovníků škol.