Organizace on-line výuky

V týdnu od 12. - 18. 10. 2020 bude probíhat on-line výuka beze změn - on-line výuka pomocí aplikace Microsoft Teams ve stěžejních předmětech - plánováno v aplikaci učiteli, asynchroní výuka  dle zadání (úkoly zadávány také v Microsoft Teams). Veškeré informace žáci dostávají pomocí Microsoft Teams, vedlejším komunikačním kanálem může být systém Bakaláři.

V následujícím týdnu 19. - 23. 10. 2020 bude již on-line výuka probíhat podle rozvrhu - učitelé budou mít částečně on-line setkání s žáky v čase jejich normální výuky, částečně budou zadávat práci na doma. Celá výuka se bohužel nedá převést pouze na on-line konfrence - nedoporučuje to ani MŠMT. Učitelé žákům včas, které hodiny budou pomocí setkání v Teams.

Předpokládám, že poté bude pokračovat distanční vzdělávání - budeme se řídit budoucími nařízeními vlády a ministerstva zdravotnictví.

V případě jakýchkoliv nejasností se žáci nejprve obrací na konkrétní vyučující (doporučujeme v teamu daného předmětu, případně přes chatu MS Teams), nebo na své třídní učitele. Pokud se nepodaří problém vyřešit, můžete se mezi 8:00 a 14:00 obrátit na moji asistentku na telefonu 412 151 411, nebo na e-mail skola@sosruska.cz. Technické problémy s Teams a Bakaláři řeší sembera@sosruska.cz (Ing. Kamil Šembera) a pomichalkova@sosruska.cz (Ing. Martina Pomichálková).

Praktická výuka a odborný výcvik stále běží podle rozvrhu hodin - případné změny jsou vyznačeny v rozvrhu hodin.

Provoz školní jídelny nebude přerušen. Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančně, mohou oběd odebrat od 11:00 do 14:00.

26. 10. - 30. 10. 2020 budou probíhat podzimní prázdniny - jako opatření přijímaná proti epidemii Covid-19 jsou ze strany MŠMT prodlouženy o pondělí 26. 10. 2020 a úterý 27. 10. 2020.

 

 

Mgr. Tomáš Daněk

ředitel