Novinka pro letošní rok: Burza učebnic

Pravidla Burzy učebnic 2021

Všeobecná pravidla
V průběhu burzy dodržujte školní řád a platná hygienická opatření
Při vstupu do školy si nasaďte ochranu úst a dezinfikujte ruce
Platba učebnic probíhá hotově při předání
Peníze si přepočítejte, učebnice si před koupí prohlédněte - škola nezodpovídá za pozdější reklamace
Po celou dobu burzy bude na místě přítomný pedagog, který bude kontrolovat její průběh Pokud se na burzu nemůžete dostavit, učebnice za vás může prodat nebo koupit někdo jiný
Od všech prodávajících i kupujících se vyžaduje férové jednání!

Pravidla pro prodávající
Všichni prodávající se 15 minut předem dostaví do budovy školy se svými učebnicemi
Každému prodávajícímu bude přidělen jeden stůl
Prodávané učebnice budou na obalu čitelně označeny cenou učebnice a jménem prodávajícího