Jednotné přijímací zkoušky - testování, ochrana dýchacích cest

Uchazeč, který koná ve škole jednotnou přijímací zkoušku, se musí prokázat negativním výsledkem antigenního testu, ne starším než sedm dní. Povinnost testovat žáky a vydat jim potvrzení má jejich ZŠ nebo SŠ.  

Naši žáci, hlásící se na obory s JPZ, budou testováni 29. - 30. 4. 2021 (čtvrtek nebo pátek) na odborném výcviku. 

Pokud mají v týdnu 26. -  30. 4. teoretickou výuku,  mohou se nechat testovat 28. - 30. 4. 2021 (od 7:00 do 13:00) na hlavní budově školy (Ruská 147) - hlásí se na vrátnici. Test ze školy lze nahradit antigenním nebo PCR testem ze zdravotnického zařízení.


Pro JPZ je povinnost ochrany dýchacích cest - minimálně rouškou (pro JPZ je ze strany ministerstva zdravotnictví výjimka). Bez ohledu na věk uchazeče stačí rouška. 


vyvěšeno dne 23. 04. 2021