Informace pro žáky prvních ročníků školního roku 2021/2022

Školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021. Žáci prvních ročníků začínají v 10:00.

Na hlavní budově školy ve vestibulu budou jmenné seznamy. 

Epidemiologická opatření - podle platných pravidel - bude upřesněno.

Informace pro jednotlivé obory naleznete v přílohách pod článkem.

Žáci se seznámí s třídním učitelem, dozví se veškeré informace k organizaci školního roku, vyplní dotazníky,  vyfotí se do bakalářů a na ISIC kartu. 

Ve třídách budou i učitelé odborného výcviku, žáci se dozví podrobnosti o jeho průběhu.

Přístup rodičů do systému Bakalář bude  zprovozněn od 1. září 2021. Návod pro první přihlášení zde.


ISIC karta: žádosti o vydání ISIC karty vyřizuje třídní učitel.  Poplatek za první pořízení ISIC karty je 290,- Kč. ISIC karta vydaná jinou organizací nelze bohužel přes školu prodloužit. Žádost zde.

Domov mládeže - žáci mohou přijet na DM již v úterý 31. 8. 2021od 16:00. Informace zde.

Stravování - školní jídelna se nachází v areálu DM, pět minut od hlavní budovy školy. Strávník si vyzvedne u vedoucí školní jídelny čip 120 Kč,-  (vratná záloha). Cena oběda je 35,- Kč. Další informace naleznete zde

Veškerá potvrzení o studiu vydává třídní učitel až 1. září. Tímto dnem se uchazeč stává žákem školy.




Fotograf.pdf
Fotograf.pdf

pdf, 401.2 KB

Cukrář.pdf
Cukrář.pdf

pdf, 405.3 KB

Kuchař.pdf
Kuchař.pdf

pdf, 406.7 KB

Kadeřník.pdf
Kadeřník.pdf

pdf, 404.6 KB

Prodavač.pdf
Prodavač.pdf

pdf, 401.4 KB

Truhlář.pdf
Truhlář.pdf

pdf, 333.7 KB