Informace pro uchazeče ve druhém kole přijímacího řízení

SMS s registračním číslem bude odeslána do 17. 6. 2022, výsledky druhého kola vyhlásíme 20. 6. 2022 ve 14:00. Zápisový lístek musí přijatý uchazeče odevzdat do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků.