Informace k začátku školního roku 2023/2024

Doplňkové zkoušky - dle výpisu vysvědčení - termín 28. - 29. 08. 2023.

Opravné zkoušky - dle výpisu vysvědčení - termín 30. - 31. 08. 2023.

Začátek výuky v prvním pololetí - 4. 9. 2023 (sudý týden) - první ročníky od 10:00, vyšší ročníky od 8:00 . 

Obor nástavbového studia podnikání - dálková forma - v úterý 5. 9. 2023  - 13:30, učebna 73.