Informace k začátku školního roku 2021/2022

Přípravný týden:

Doplňkové zkoušky 25. - 26. 8. 2021 od 8:00 - učitelé budou ve svých kabinetech.

Opravné zkoušky 27. 8. 2021 a 30. 8. 2021 dle rozpisu. Termíny a časy jsou uvedené i na výpisech vysvědčení. 


Třídy prvního ročníku začínají školní rok ve středu 1. 9. 2021 v 10:00 rozpis tříd bude vyvěšen ve škole.

Třídy vyšších ročníků začínají školní rok ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 rozpis tříd bude vyvěšen ve škole.

Třídy dálkového studia - podnikání začínají školní rok v úterý 7. září 2021 13:30 rozpis tříd bude vyvěšen ve škole.


Opravné maturitní zkoušky:

1. 9. - 2. 9. 2021 opravné didaktické testy - harmonogram s rozpisem učeben bude vyvěšen u vstupu do školy. 

3. 9. 2021 opravná praktická maturitní práce z účetnictví tříd E4., D3. a N2. od 8:00.

10. 9. 2021 opravná ústní maturitní zkouška.


Opravné závěrečné zkoušky: 

Písemné: 3. 9. 2021 od 8:00 - příchod 7:30.

Praktické: 6. - 9. 9. 2021 dle rozpisu.Zákaz vstupu osobám s projevy respiračního onemocnění.

Dodržujte platná nařízení ministerstva zdravotnictví - ve společných prostorách je povinný respirátor.

Žáci s potvrzením o ukončeném očkování, nebo o prodělání nemoci si donesou potvrzení - stačí v aplikaci tečka.