Informace k začátku školního roku 2020/2021:

Informace k začátku školního roku 2020/2021:

Přípravný týden: 

Doplňkové zkoušky 24. 8. 2020 od 10:00, 25. - 26. 8. 2020 od 8:00 - učitelé budou ve svých kabinetech.

Opravné zkoušky: 27. - 28. 8. 2020 dle rozpisu. Termíny a časy jsou uvedené i na výpisech vysvědčení.

Třídy prvního ročníku začínají školní rok v úterý 1. 9. 2020 v 10:00 -  harmonogram bude zveřejněn na stránkách školy příští týden.

Třídy vyšších ročníků začínají školní rok v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 -  harmonogram bude zveřejněn na stránkách školy příští týden.

Třídy dálkového studia začínají školní rok v úterý 1. září 2020 13:30 -  harmonogram bude zveřejněn na stránkách školy příští týden.

Prohlášení o bezifekčnosti není potřeba. 

Zákaz vstupu osobám s projevy respiračního onemocnění.

Výuka teoretického vyučování na hlavní budově ve středu 2. 9. 2020 začíná z provozních důvodů od čtvrté vyučovací hodiny. 

Opravné maturitní zkoušky:

1. 9. - 2. 9. 2020 opravné didaktické testy - hamonogram s rozpisem učeben bude vyvěšen u vstupu do školy. 

3. - 4. 9. 2020 opravná praktická maturitní zkouška oboru fotograf.

4. 9. 2020 opravná praktická maturitní práce z účetnictví tříd E4.. a D3.

17. 9. 2020 opravná ústní maturitní zkouška.

Opravné závěrečné zkoušky: 

Písemné: 1. 9. 2020 od 8:00 - příchod 7:30

Praktické: 2. - 3. 9. 2020 dle rozpisu - viz. nástěnka u ZŘPV

Ústní: 11. 9. 2020 dle rozpisu - viz. nastěnka u ZŘPV