Informace k testování na začátku školního roku 2021/2022

První screeningové testování žáků proběhne 1. září 2021 v úvodních hodinách. 

Z preventivních důvodů nebude se žáky vpuštěn do školy jejich doprovod.

Další testování proběhne ve dnech 6. a 9. 9. 2021. 

Testování nemusí podstoupit žáci, kteří jsou nejméně 14 dní po ukončení očkování, nebo podstoupili test na akreditovaném pracovišti (ATG test platí 72 hodin, PCR sedm dní), nebo má doklad o prodělaném onemocnění COVID-19 (platí 180 dní) - žáci musí doložit příslušný doklad.

Pokud nebude žák přítomen v den testování ve škole, musí se otestovat v den nástupu do školy - testovací místnost u hlavního vchodu.