Informace k testování 22. a 29. 11. 2021

Dne 22. a 29. 11. 2021 proběhne další plošné testování žáků.

Testování se týká neočkovaných žáků denního studia - tzn. nemají certifikát o prodělání nemoci v posledních 180 dnech anebo certifikát o ukončeném očkování.


Kde se testuje: 

Na DM při příjezdu v neděli, případně první den týdne, kdy ubytovaný dorazí.

Pracoviště truhlářů - pondělí ráno při nástupu na OV, případně první den týdne, kdy žák dorazí.

Pracoviště na DM - mechanik opravář, kuchař - číšník, kadeřnice - v pondělí při nástupu na OV, případně první den týdne, kdy žák dorazí.

Škola OV - v pondělí při nástupu na OV - případně první den týdne, kdy žák dorazí.

Škola teoretické vyučování - v pondělí první hodinu, případně první den týdne, kdy žák dorazí, od úterý do pátku se žáci hlásí o test na vrátnici školy. 

Žáci dostanou potvrzení o absolvování testu s vyplněným datem. Toto potvrzení slouží pouze pro školní potřeby - žáci nosí u sebe!


Pozitivní výsledek:

Zletilý žák je poučen o výsledku testu a nutnosti dodržovat protiepidemická nařízení a odebere se domů. 

Nezletilého žáka si vyzvedne zákonný zástupce, případně dá zákonný zástupce vědět škole, že přebírá za žáka odpovědnost, ten se může odebrat domu sám. 

Po výsledku pozitivního antigenního testu žák dostane doklad o pozitivním výsledku a škola hlásí pozitivní výsledky testů krajské hygienické stanici. Žák nebo zákonný zástupce má povinnost informovat telefonicky praktického lékaře a podrobit se ověřovacímu RT-PCR testu. 

Po celou dobu od příchodu do školy, po konec testování (kromě odběru), musí mít žák nasazenu ochranu dýchacích cest minimálně FFP2.

Předejde se tak karanténě třídy. 

Děkuji za spolupráci

Mgr. Tomáš Daněk

ředitel