Informace k provozu školy od 26. 4. 2021

Od 26. 4. 2021 je umožněno praktické vyučování a praktická příprava žáků všech ročníků všech středních škol (nastupují třídy lichého týdne OV). 

Osobní účast žáků je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření. 

Pro žáky starší 15 let platí povinnost nosit v prostorách školy a na pracovištích respirátor FFP2 bez výdechového ventilku, nebo odpovídající ochranu dýchacích cest (nanorouška FFP2, respirátor KN95).

Domov mládeže je otevřen pro žáky, kterým je umožněna osobní účast na praktickém vyučování.

Školní jídelna je pro tyto žáky otevřena za dodržení platných mimořádných opatření. 

Veškeré informace o průběhu testování a nástupu na OV podává učitel odborného výcviku a třídní učitel po dohodě se zástupcem pro praktické vyučování.

Teoretická výuka zůstává nadále on-line. 

Jsou umožněny konzultace 6 žáků + 1 učitel. Tyto konzultace si žáci domlouvají s učiteli tak, aby nebyla narušena ostatní výuka. Testování žáků a ochrana dýchacích cest platí i pro tyto konzultace - zařizuje konkrétní učitel. 


Testovat se nemusí žáci kteří:

doloží pozitivní PCR test na COVID-19 od kterého neuplynulo 90 dnů a zároveň uplynula doba izolace, nebo doloží certifikát o ukončeném očkování, kdy od poslední dávky vakcíny uběhlo 14 dní, nebo doloží výsledek testu od poskytovatele zdravotnických služeb, který není starší 48 hodin. 


Škola testuje LEPU testy. V případě, že má žák zájem donést si vlastní test na COVID-19 (například ze slin) je to školou umožněno. 

Za dodržení následujících podmínek:

1) test je uveden v seznamu ministerstva zdravotnictví k možnému použití laickou osobou zde 

2) žák si test vykoná pod dohledem zaměstnance školy (většinou příslušného učitele).


Zveřejněno dne 21. 04. 2021